Το gamingzone.gr είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Συγκροτείται από νέα άτομα με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής και του Marketing, ενώ συνεργάζεται με επίσης έμπειρους επαγγελματίες σε τομείς που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι (art & design, video production, φωτογραφία κλπ.)

Η κύρια δραστηριοποίηση μας είναι στην πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για υπολογιστές.

Η γκάμα των παιχνιδιών μας είναι καρπός από πολλές συνεργασίες με εταιρίες ιδίου στυλ και δραστηριοποιείτε σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όραμα της ηλεκτρονικής μας επιχείρησης είναι να γίνει μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από άτομα που λάτρεις των pc games λαμβάνοντας χορηγίες και πολλά αλλά από την δική μας πλευρά.

 

Οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Γενικοί όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Cookies

Το gamingzone.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το gamingzone.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.gamingzone.gr.

 

Επιστροφές μη λειτουργικών προϊόντων

Η εταιρεία καλύπτει τον αγοραστή σε πλήρη βαθμό από την στιγμή που το ηλεκτρονικό κλειδί που θα αποσταλεί δεν λειτουργεί. Η κάλυψη αυτή έχει τις εξής εκδοχές:

-Άμεση επιστροφή χρήματων.
-Αποστολή νέου ηλεκτρονικού κλειδιού για το παιχνίδι.

 

Η κύρια δραστηριοποίηση μας είναι στην πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για  υπολογιστές.

Η γκάμα των παιχνιδιών μας είναι καρπός από πολλές συνεργασίες με εταιρίες ιδίου στυλ και δραστηριοποιείτε σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Όραμα της ηλεκτρονικής μας επιχείρησης είναι να γίνει μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από άτομα που λάτρεις των pc games λαμβάνοντας χορηγίες και πολλά αλλά από την δική μας πλευρά.

 

 

Οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διαμορφώνονται ως εξής:

 

Γενικοί όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Cookies

Το gamingzone.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το gamingzone.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.gamingzone.gr.

 

Επιστροφές μη λειτουργικών προϊόντων

 

Η εταιρεία καλύπτει τον αγοραστή σε πλήρη βαθμό από την στιγμή που το ηλεκτρονικό κλειδί που θα αποσταλεί δεν λειτουργεί. Η κάλυψη αυτή έχει τις εξής εκδοχές:

 

-Άμεση επιστροφή χρήματων.

-Αποστολή νέου ηλεκτρονικού κλειδιού για το παιχνίδι.

 

Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή προϊόντος που φέρει το όνομα “RANDOM STEAM GAME”.

Όπως φαίνεται από τον τίτλο της κατηγορίας του παιχνιδιού πρόκειται για καθαρά τυχαία επιλογή του παιχνιδιού από το σύστημα και όχι από τον χρήστη καθώς και είναι πιθανόν σε κάποιες συνεχόμενες αγορές του ιδίου προϊόντος να υπάρχει κάποιο ίδιο παιχνίδι με κάποια προηγουμένη αγορά.

 

 

Γενικές ή εξτρά ερωτήσεις μπορούν να αποσταλούν στο sales@gamingzone.gr  και θα είναι χαρά μας να στις απαντήσουμε!

 

Με εκτίμηση η ομάδα του Gamingzone.gr